ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
تومان4,500
1 سال
تومان4,500
1 سال
تومان4,500
1 سال
.com
تومان151,000
1 سال
تومان151,000
1 سال
تومان151,000
1 سال
.net
تومان185,000
1 سال
تومان185,000
1 سال
تومان185,000
1 سال
.org
تومان188,000
1 سال
تومان188,000
1 سال
تومان188,000
1 سال
.info
تومان203,000
1 سال
تومان203,000
1 سال
تومان203,000
1 سال
.xyz
تومان66,000
1 سال
تومان153,000
1 سال
تومان153,000
1 سال
.co
تومان367,000
1 سال
تومان367,000
1 سال
تومان367,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains