ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.com
682,400 تومان
1 سال
682,400 تومان
1 سال
697,300 تومان
1 سال
.net
752,900 تومان
1 سال
752,900 تومان
1 سال
752,900 تومان
1 سال
.co
1,715,200 تومان
1 سال
1,715,200 تومان
1 سال
1,715,200 تومان
1 سال
.org sale!
712,100 تومان
1 سال
758,100 تومان
1 سال
758,100 تومان
1 سال
.info sale!
296,300 تومان
1 سال
1,157,600 تومان
1 سال
1,157,600 تومان
1 سال
.company sale!
296,300 تومان
1 سال
627,500 تومان
1 سال
627,500 تومان
1 سال
.shop sale!
170,800 تومان
1 سال
1,839,200 تومان
1 سال
1,839,200 تومان
1 سال
.pro sale!
236,900 تومان
1 سال
1,157,600 تومان
1 سال
1,157,600 تومان
1 سال
.biz
1,046,200 تومان
1 سال
1,046,200 تومان
1 سال
1,046,200 تومان
1 سال
.me sale!
855,400 تومان
1 سال
1,026,200 تومان
1 سال
1,026,200 تومان
1 سال
.tv
1,915,700 تومان
1 سال
1,915,700 تومان
1 سال
1,915,700 تومان
1 سال
.vip
882,100 تومان
1 سال
882,100 تومان
1 سال
882,100 تومان
1 سال
.bid sale!
355,700 تومان
1 سال
355,700 تومان
1 سال
474,500 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده