ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
تومان4,400
1 سال
تومان4,400
1 سال
تومان4,400
1 سال
.com
تومان45,000
1 سال
تومان45,000
1 سال
تومان45,000
1 سال
.net
تومان45,000
1 سال
تومان45,000
1 سال
تومان45,000
1 سال
.org
تومان55,000
1 سال
تومان55,000
1 سال
تومان55,000
1 سال
.info
تومان55,000
1 سال
تومان55,000
1 سال
تومان55,000
1 سال
.xyz
تومان7,000
1 سال
تومان45,000
1 سال
تومان45,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains