هاست ویژه 1 گیگ

250,000 تومان
سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اد دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
فضا 1 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

هاست ویژه ۲ گیگ

300,000 تومان
سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اد دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
فضا 2 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

هاست ویژه ۳ گیگ

350,000 تومان
سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اد دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
فضا ۳ گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

هاست ویژه 5 گیگ

450,000 تومان
سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اد دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
فضا 5 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

هاست ویژه 10 گیگ

600,000 تومان
سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اد دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
فضا 10 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه