• جمعه, اکتبر 9, 2020

با سلام 

همراهان گرامی از این پس به حهت رعایت قوانین مالیاتی کشور بر روی کلیه خدمات این مجموعه ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه خواهد شد . 

به امید آبادی کشورمان با عمل به تمامی قوانین مالیاتی