بهترین و پرسرعت ترین سرویس های موجود

کیفیت را با ما تجربه کنید ( منابع کاملا اختصاصی )

هاست ویژه 1 گیگ

فضا 1 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
هاست ویژه ۲ گیگ

فضا 2 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
هاست ویژه ۳ گیگ

فضا ۳ گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
هاست ویژه 5 گیگ

فضا 5 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
هاست ویژه 10 گیگ

فضا 10 گیگابایت
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
هارد SSD
دارای SSL رایگان
دامنه رایگان ir در سفارش سالانه

 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود اد دامنه
 • نامحدود پارک دامنه