نمایندگی هاست  CPanel

هزینه های بالای نگهداری از سرور با ماست شما فقط مدیریت کنید ...

نمایندگی ۱۰ گیگ

سایر امکانات نامحدود

  • ۱۰۰ عدد اکانت
  • ۱۰ گیگ فضا
  • ۱۰۰ گیگ ترافیک
نمایندگی ۱۰ گیگ ویژه

منابع کاملا اختصاصی
سایر امکانات نامحدود

  • نامحدود اکانت
  • ۱۰ گیگ فضا
  • نا محمدود ترافیک